Home |  Aktuálně |  Personalia |  Bylany a Databáze|  Výzkum |  Texty |  Univerzita

Bylany.com


Aktuálně

Radka Šumberová, Luboš Jiráň, Hana Brzobohatá, Markéta Končelová, Filip Velímský: Pohřebiště Čáslav U Stínadel a lužická kultura ve středočeském Polabí

Publikace je věnována komplexnímu zhodnocení největšího pohřebiště patřícího okruhu lužických popelnicových polí z mladší doby bronzové, jež bylo doposud v Čechách prozkoumáno. Během záchranného archeologického výzkumu, který probíhal v letech 2012 a 2014 v Čáslavi v poloze U Stínadel, bylo odkryto 223 hrobů a více než stovka dalších objektů, v nichž bylo objeveno přes šest set keramických nádob a současně několik desítek bronzových artefaktů. Stávající pramenná základna hrobů z území středočeské sídelní oikumeny lužické kultury byla tak tímto výzkumem de facto dvojnásobně navýšena. Monografie nepřináší pouze katalog všech nálezů a jejich kresebnou dokumentaci, ale také analýzu shromážděných artefaktů a antropologické zhodnocení kosterních pozůstatků. Současně jsme považovali za nutné přistoupit k následné syntéze, která hodnotí nejen podobu pohřebiště, časový interval, ve kterém bylo využíváno, a jeho geografický a sídelní kontext, ale předkládá rovněž aktuální souhrn poznatků, jež jsou spojeny s výzkumem lužické kultury ve středočeském Polabí.

Nakladatelství: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., 2021

Petr Květina a kol.: Minulost, kterou nikdo nezapsal

Autoři: Petr Květina, Jaroslav Řídký, Markéta Končelová, Pavel Burgert, Radka Šumberová, Ivan Pavlů, Hana Brzobohatá, Olga Trojánková, Petr Vavrečka, Jiří Unger

Nakladatelství: Pavel Mervart 2015

 

Virtuální muzeum

Webové stránky www.archaeo3D.com otevírají virtuální muzeum neolitu, které prezentuje obraz neolitické kultury na našem území na příkladu velkého sídliště v Bylanech u Kutné Hory. Muzeum neolitu bylo vytvořeno převedením artefaktů i celých archeologických objektů do 3D podoby. Vedle galerie artefaktů je možné se virtuálně procházet neolitickou osadou modelovanou podle archeologického výzkumu v Bylanech, dále prozkoumat interaktivní mapu Kutnohorska v neolitu, nebo si stáhnout aplikaci s průvodcem do mobilu a vydat se na skutečný výlet po okolí Bylan. Projekt "Archeologické 3D virtuální muzeum. Nové technologie dokumentace a prezentace neolitického sídelního areálu" byl podpořen Ministerstvem kultury České republiky.
© 2004-2009 Mgr. Petr Květina, Ph.D., Copyright | site by JanBartos.net | aktualizováno: 11 June, 2021