Home |  Aktuálně |  Personalia |  Bylany a Databáze|  Výzkum |  Texty |  Univerzita

Bylany.com


Aktuálně

Výstava "Bylany. Život prvních zemědělců"

5. dubna až 29. října 2023, České muzeum stříbra - Hrádek

Výstava představuje stěžejní okruhy života prvních zemědělců, jak nám je umožňují poznat archeologické výzkumy. Jak bydleli, čím se zabývali, jak se živili – to vše nám mohou přiblížit výsledky výzkumů v Bylanech u Kutné Hory, kde byl proveden jeden z nejdůležitějších odkryvů sídelního areálu neolitické kultury s lineární keramikou (5600-5000 př. n. l.) v Evropě. Ačkoliv dnes už tento výzkum zdaleka není ojedinělý ani největší, inspirativní objevy na polích kolem obce Bylany stále pomáhají zodpovídat řadu aktuálních otázek současné archeologie.

Na výstavě je možno vidět výběr všech nejdůležitějších nálezů, které se podařilo v průběhu výzkumů získat, včetně zcela unikátních předmětů, jako je hliněný model pícky, i dalších ojedinělých keramických tvarů (nádoba s uchy v podobě hlaviček kozoroha, drobné plastiky). Prezentovány jsou jak archivní záběry z terénních výzkumů, tak i digitální 3D rekonstrukce a virtuální muzeum s galerií bylanských artefaktů a virtuální prohlídkou neolitické osady. Výstavu připravil pro České muzeum stříbra Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. Autorkami výstavy jsou Mgr. Markéta Končelová, Ph.D. a PhDr. Radka Šumberová, Ph.D.

Radka Šumberová, Luboš Jiráň, Hana Brzobohatá, Markéta Končelová, Filip Velímský: Pohřebiště Čáslav U Stínadel a lužická kultura ve středočeském Polabí

Publikace je věnována komplexnímu zhodnocení největšího pohřebiště patřícího okruhu lužických popelnicových polí z mladší doby bronzové, jež bylo doposud v Čechách prozkoumáno. Během záchranného archeologického výzkumu, který probíhal v letech 2012 a 2014 v Čáslavi v poloze U Stínadel, bylo odkryto 223 hrobů a více než stovka dalších objektů, v nichž bylo objeveno přes šest set keramických nádob a současně několik desítek bronzových artefaktů. Stávající pramenná základna hrobů z území středočeské sídelní oikumeny lužické kultury byla tak tímto výzkumem de facto dvojnásobně navýšena. Monografie nepřináší pouze katalog všech nálezů a jejich kresebnou dokumentaci, ale také analýzu shromážděných artefaktů a antropologické zhodnocení kosterních pozůstatků. Současně jsme považovali za nutné přistoupit k následné syntéze, která hodnotí nejen podobu pohřebiště, časový interval, ve kterém bylo využíváno, a jeho geografický a sídelní kontext, ale předkládá rovněž aktuální souhrn poznatků, jež jsou spojeny s výzkumem lužické kultury ve středočeském Polabí.

Nakladatelství: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., 2021

Petr Květina a kol.: Minulost, kterou nikdo nezapsal

Autoři: Petr Květina, Jaroslav Řídký, Markéta Končelová, Pavel Burgert, Radka Šumberová, Ivan Pavlů, Hana Brzobohatá, Olga Trojánková, Petr Vavrečka, Jiří Unger

Nakladatelství: Pavel Mervart 2015

 

Virtuální muzeum

Webové stránky www.archaeo3D.com otevírají virtuální muzeum neolitu, které prezentuje obraz neolitické kultury na našem území na příkladu velkého sídliště v Bylanech u Kutné Hory. Muzeum neolitu bylo vytvořeno převedením artefaktů i celých archeologických objektů do 3D podoby. Vedle galerie artefaktů je možné se virtuálně procházet neolitickou osadou modelovanou podle archeologického výzkumu v Bylanech, dále prozkoumat interaktivní mapu Kutnohorska v neolitu, nebo si stáhnout aplikaci s průvodcem do mobilu a vydat se na skutečný výlet po okolí Bylan. Projekt "Archeologické 3D virtuální muzeum. Nové technologie dokumentace a prezentace neolitického sídelního areálu" byl podpořen Ministerstvem kultury České republiky.
© 2004-2009 Mgr. Petr Květina, Ph.D., Copyright | site by JanBartos.net | aktualizováno: 10 May, 2023