Home |  Aktuálně |  Personalia |  Bylany a Databáze|  Výzkum |  Texty |  Univerzita

Bylany.com


Bylany - Úvod

Lokalita Bylany leží v rovinaté krajině středních Čech, poblíž města Kutná Hora. Nacházejí se zde sprašové půdy, proto je tato oblast zemědělsky velmi úrodná.

Lokalita Bylany v rámci ČR

Neolitický sídelní areál Bylany byl objeven v 50. letech 20. století. Zásluhou B. Soudského se zde v letech 1955 – 1964 a 1966 – 1967 uskutečnil velkoplošný archeologický výzkum. Na ten navázaly v letech 1977 – 1980 a 1990, 1993 a 2004 menší odkryvy. Celkem bylo odkryto 7 hektarů pozůstatků osídlení z období kultury s lineární keramikou (LBK) a následné kultury s vypíchanou keramikou (STK). Výzkum v Bylanech se stal jedním z nejdůležitějších odkryvů sídelního areálu neolitické kultury LBK v Evropě.

Bylany - areál plocha A plocha F plocha B Rondely

Vykopávky zjistily charakteristický obraz pozůstatků sídlišť LBK, který obsahuje půdorysy nadzemních kůlových „dlouhých“ domů a velké množství archeologických objektů – jam (plochy A, B, F). Součástí velkého sídelního areálu je kromě rezidenční části i sakrální areál, který obsahuje několik kruhových ohrazení (plocha Bylany 4 - Rondely). V areálu Miskovice 2 bylo objeveno birituální tj. kostrové i žárové pohřebiště kultury STK. Na skalách nad kaňonem říčky Vrchlice byla prozkoumána eneolitická hradiště Cimburk a Dänemark.


© 2004-2009 Mgr. Petr Květina, Ph.D., Copyright | site by JanBartos.net | aktualizováno: 17 March, 2021