Home |  Aktuálně |  Personalia |  Bylany a Databáze|  Výzkum |  Texty |  Univerzita

Bylany.com >> Personalia


Doc. Petr Květina, Ph.D.

* 1976, kvetina @ arup.cas.cz

Mgr. Petr Květina Zabývá se obdobím neolitu. Při studiu zaniklých společností se snaží aplikovat antropologický přístup vycházející z poznatků etnoarcheologie. Na kutnohorském pracovišti ARÚ AV ČR Praha působí od roku 2000. Zaměřuje se na mikroprostorovou analýzu neolitických sídlišť prostřednictvím GIS a na problematiku formativních procesů archeologického materiálu.

Absolvoval archeologii na Ústavu archeologie a muzeologie FF Masarykovy univerzity v Brně v roce 2000 diplomovou prací "Neolitická sídliště na Chrudimsku a jejich vzájemné vztahy". Postgraduální studium dokončil v roce 2006 na Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK v Praze disertační prací "Osady kultury s lineární keramikou ve východních Čechách a otázky formování archeologického materiálu".

Vyučuje na Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK v Praze a na Katedře archeologie FF Univerzity Hradec Králové. S nelibostí učí Aplikovanou informatiku v archeologii I a II a velmi rád přednáší „Úvod do etnoarcheologie“.

Vybraná bibliografie:

Recenze:

  • 2012: Hampton, O.W. "Bud" 1999: Culture of Stone. Sacred and Profane Uses of Stone among the Dani. College Station, Texas: Texas A and M University Press, 331 stran, Památky archeologické CIII, 419-420.
  • 2009: Yoffee, N. 2005: Myth of the Archaic State: Evolution of the Earliest Cities, States and Civilizations. Cambridge University Press, Cambridge – New York, 277 str., Archeologické rozhledy 61/2, 358-360.
  • 2008: Chilton, E. S.(ed.) 1999: Material Meanings. Critical Approaches to the Interpretation of Material Culture. The University of Utah Press. Salt Lake City, Památky archeologické 99, 330-332.
  • 2008: Chapman, J.– Gaydarska, B. 2007: Parts and Wholes: Fragmentation in Prehistoric Context. Oxford: Oxbow Books, Památky archeologické 99, 305-306.
  • 2007: Parkinson, W. A. (ed.) 2002: The Archaeology of Tribal Societies. International Monographs in Prehistory. Ann Arbor. Michigan, Archeologické rozhledy 59, 192-195.
  • 2005: Midgley, M. S. 2005: The Monumental Cemeteries of Prehistoric Europe. Stroud: Tempus, Archeologické rozhledy 57/4, 843-845.
  • 2005: Cauvin, J. 2003: The Birth of the Gods and Origins of Agriculture. Cambridge University Press. Cambridge, Archeologické rozhledy 57/1, 239.
  • 2004: David, N. – Kramer, C. 2001: Ethnoarchaeology in action. Cambridge University Press. Cambridge, Archeologické rozhledy 56/2, 474-475.
  • 2003: Price, D. T. (ed.) 2000: Europe‘s First Farmers. Cambridge University Press. Cambridge, Archeologické rozhledy 55/3, 657-660.


© 2004-2007 Mgr. Petr Květina, Copyright | site by JanBartos.net | aktualizováno: 17 March, 2021