Home |  Aktuálně |  Personalia |  Bylany a Databáze|  Výzkum |  Texty |  Univerzita

Bylany.com >>Univerzita


Aplikovaná informatika v archeologii 1

~ přednáší Petr Květina

Bylany.com - Indián s kalumetem Cílem kurzu je seznámit studenty se základy aplikované informatiky v archeologii. Výuka se soustředí na vysvětlení povahy a podstaty archeologických dat a s tím souvisejícího počítačového zpracování. Posluchači jsou seznámeni s problematikou formalizovaných popisných systémů, vytvářením relačních databází, analyzování dat v tabulkových procesorech a statistických programech. Velká pozornost je věnována využití GIS technologií v archeologii včetně praktických cvičení.

Studijní materiály

 


© 2004-2006 Mgr. Petr Květina, Copyright | site by JanBartos.net | aktualizováno: 26 November, 2013