Home |  Aktuálně |  Personalia |  Bylany a Databáze|  Výzkum |  Texty |  Univerzita

Bylany.com >>Univerzita


Aplikovaná informatika v archeologii 2

~ přednáší Petr Květina

Bylany.com - Indián s kalumetem anotace: Cílem kurzu je provést komplexní analýzu neolitického pohřebiště ve Vedrovicích na Moravě. Studenti mají k dispozici výběr z publikovaných materiálů dané lokality na jejichž základě zpracují databázi, GIS plán s geodatabází. Podmínkou atestace je pravidelná účast na seminářích. Předpokládá se samostatná práce pod vedením vedoucího semináře, formulování specifických výzkumných problémů a jejich řešení.

Studijní materiály

 


© 2004-2006 Mgr. Petr Květina, Copyright | site by JanBartos.net | aktualizováno: 2 May, 2014