Home |  Aktuálně |  Personalia |  Bylany a Databáze|  Výzkum |  Texty |  Univerzita

Bylany.com >> Personalia


Mgr. Hana Brzobohatá

* 1971, hanka.brzobohata @ seznam.cz

Studium antropologie dokončila v r. 1995 na Přírodovědecké fakultě UK klinicky zaměřenou diplomovou prací "Stav výživy a růst mozkovny v dětském věku" ve spolupráci s antropologickým oddělením FN Motol. Od r. 1996 spolupracuje s archeology Regionálního muzea v Kolíně, od r. 2007 odborně zpracovává i antropologický materiál ze záchranných archeologických výzkumů pobočky Archeologického ústavu AV ČR v Kutné Hoře.

Projekty:

  • Multidisciplinární průzkum katedrály Nanebevzetí P. Marie (financováno z programu Podpora památek UNESCO Ministerstva kultury, http://unesco.sedleccathedral.eu 
  • GAUK 6130/2012 Kostra pohybového aparátu: tvar, funkce a sociální struktura (hlavní řešitel).

Výstavy:

  • realizované: r.1997 „Naši předkové očima antropologie“ Dvořákovo muzeum pravěku, RM Kolín
  • realizované: r. 2012 „Cesta napříč časem a krajinou“ Dvořákovo muzeum pravěku, RM Kolín

Publikace:

2012: Brzobohatá, H. - Likovský, J.: O lidech. In: Šumberová, R. (ed.): Cesta napříč časem a krajinou. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., ISBN 978-80-87365-52-6, 59-66.

2012: Brzobohatá H., Prokop J., Horák M., Jančárek A., Velemínská J. : Accuracy and Benefits of 3D Bone Surface Modelling: a Comparison of Two Methods of Surface Data Acquisition Reconstructed by Laser Scanning and Computed Tomography Outputs. Collegium Antropologicum 36 (3).

2012: Květina P., Končelová M., Brzobohatá H., Šumberová R., Řídký J., Pavlů I.: Neolithic settlement in Bylany: taking a new look at old digs. The EuroMed 2012 Proceedings.

2011: Brzobohatá, H.: Antropologický rozbor kosterních pozůstatků z objektu z doby laténské z Nových Dvorů (střední Čechy). Archeologické rozhledy LXIII, 251-2.

2010: Likovský J., Malyková D., Brzobohatá H., Stránská P.: Causations and Methods of the Skull Trepanation in the Past from the Point of View of the Latest Findings from the Czech Territory. Anthropologie 48/1, 19-32.

2008: Velímský F., Kožíšková  K. D.  , Brzobohatá H.: Nové poznatky o pohřebišti kultury bylanské na Pražském předměstí města Čáslav. Archeologie ve středních Čechách 11, 295-306

2008: Brzobohatá H., Pospíšil A., Štaffen Z., Velímský F.: Příspěvek k poznání stavby kostela Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci u Kutné Hory. Průzkumy památek XIV,1,57-70.

2008: Velímský F., Brzobohatá H.: K pohřebišti kultury bylanské na kolínském předměstí Šťáralka. Archeologie ve středních Čechách 12, 449-458.

 


© 2004-2005 Mgr. Petr Květina, Copyright | site by JanBartos.net | aktualizováno: 14 September, 2012