Home |  Aktuálně |  Personalia |  Bylany a Databáze|  Výzkum |  Texty |  Univerzita

Bylany.com >> Personalia


RNDr. Hana Brzobohatá Ph.D.

* 1971, brzobohata@arup.cas.cz

Studium antropologie dokončila v r. 1995 na Přírodovědecké fakultě UK klinicky zaměřenou diplomovou prací "Stav výživy a růst mozkovny v dětském věku" ve spolupráci s antropologickým oddělením FN Motol. Od r. 1996 spolupracuje s archeology Regionálního muzea v Kolíně, od r. 2007 odborně zpracovává i antropologický materiál ze záchranných archeologických výzkumů pobočky Archeologického ústavu AV ČR v Kutné Hoře.

Projekty:

  • GAUK 6130/2012 Kostra pohybového aparátu: tvar, funkce a sociální struktura (hlavní řešitel).

Výstavy:

  • realizované: r.1997 „Naši předkové očima antropologie“ Dvořákovo muzeum pravěku, RM Kolín
  • realizované: r. 2012 „Cesta napříč časem a krajinou“ Dvořákovo muzeum pravěku, RM Kolín

Publikace:

2017: Kotěrová, A., Velemínská, J., Dupej, J., Brzobohatá, H., Pilný, A., Brůžek, J.: Disregarding population specificity: its influence on the sex assessment methods from the tibia. International Journal of Legal Medicine 131:251-261, doi.org/10.1007/s00414-016-1413-5

2016: Brzobohatá, H., Krajíček, V., Horák, Z., Velemínská, J.: Sexual dimorphism of the human tibia through time: insights into shape variation using a surface-based approach. PLoS ONE 11(11): e0166461. doi:10.1371/journal.pone.0166461

2016: Brzobohatá, H., Krajíček, V., Horák, Z., Sedlak, P., Velemínská, J.: Diachronic changes in size and shape of human proximal tibia in Central Europe during the latest 1200 years. HOMO - Journal of Comparative Human Biology 67:433-446, doi:10.1016/j.jchb.2016.10.002

2016: Votrubová-Dubská, J., Vaněk, D., Zikmund, J., Mestek, O., Urbanová, V., Brzobohatá, H., Brestovansky, P.: Technical note: Efficient removal of a PCR inhibitory agent (vivianite) found on excavated bones. Forensic Science International 261, 8–13. doi:10.1016/j.forsciint.2015.12.043

2015: Brzobohatá H, Krajíček V, Horák Z, Velemínská J.: Sex classification using the three-dimensional tibia form or shape including population specificity approach. Journal of Forensic Sciences 60:29-40.

2015: Brzobohatá H, Šumberová R, Likovský J.: Pohřby jedinců s postižením pohybového aparátu na pohřebišti kultury zvoncovitých pohárů v Kolíně (střední Čechy). Archeologické rozhledy LXVII:193-212.

2015:Brzobohatá, H.: Nemoci a ranhojiči. In Květina, P. (Ed.) Minulost, kterou nikdo nezapsal. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 435-441

2015:Vaněk D, Brzobohatá H, Šilerová M, Horák Z, Nývltová-Fišáková M, Vašínová-Galiová M, Zedníková-Malá P, Urbanová V, Dobisíková M, Beran M, Brestovanský P.: Complex analysis of 700-year-old skeletal remains found in and unusual grave. Anthropology 2:138. DOI: 10.4172/2332-0915.1000138

2014: Valentová J, Šumberová R, Brzobohatá H, Likovský J.: Nemocný, zraněný a sám. Ojedinělý mladolaténský kostrový hrob z Kolína. In: Čižmárová J, Venclová N, Březinová G (Eds.). Moravské křižovatky. Střední Podunají mezi pravěkem a historií. Brno: Moravské zemské muzeum, pp 595-614.

2014: Brzobohatá H, Krajíček V, Velemínský P, Poláček L, Velemínská J.: The shape variability of human tibial epiphyses in an early medieval Great Moravian population: a geometric morphometric assessment. Anthropologischer Anzeiger 71:219-236.

2012: Brzobohatá, H. - Likovský, J.: O lidech. In: Šumberová, R. (ed.): Cesta napříč časem a krajinou. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., ISBN 978-80-87365-52-6, 59-66.

2012: Brzobohatá H., Prokop J., Horák M., Jančárek A., Velemínská J. : Accuracy and Benefits of 3D Bone Surface Modelling: a Comparison of Two Methods of Surface Data Acquisition Reconstructed by Laser Scanning and Computed Tomography Outputs. Collegium Antropologicum 36 (3).

2012: Květina P., Končelová M., Brzobohatá H., Šumberová R., Řídký J., Pavlů I.: Neolithic settlement in Bylany: taking a new look at old digs. The EuroMed 2012 Proceedings.

2011: Brzobohatá, H.: Antropologický rozbor kosterních pozůstatků z objektu z doby laténské z Nových Dvorů (střední Čechy). Archeologické rozhledy LXIII, 251-2.

2010: Likovský J., Malyková D., Brzobohatá H., Stránská P.: Causations and Methods of the Skull Trepanation in the Past from the Point of View of the Latest Findings from the Czech Territory. Anthropologie 48/1, 19-32.

2008: Velímský F., Kožíšková  K. D.  , Brzobohatá H.: Nové poznatky o pohřebišti kultury bylanské na Pražském předměstí města Čáslav. Archeologie ve středních Čechách 11, 295-306

2008: Brzobohatá H., Pospíšil A., Štaffen Z., Velímský F.: Příspěvek k poznání stavby kostela Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci u Kutné Hory. Průzkumy památek XIV,1,57-70.

2008: Velímský F., Brzobohatá H.: K pohřebišti kultury bylanské na kolínském předměstí Šťáralka. Archeologie ve středních Čechách 12, 449-458.

 


© 2004-2005 Mgr. Petr Květina, Copyright | site by JanBartos.net | aktualizováno: 17 March, 2021