Home |  Aktuálně |  Personalia |  Bylany a Databáze|  Výzkum |  Texty |  Univerzita

Bylany.com >> Personalia


Mgr. Markéta Končelová, Ph.D.

* 1978, koncelova @ arup.cas.cz

Mgr. Markéta KončelováZabývá se obdobím neolitu. Od roku 2004 působí na kutnohorském pracovišti ARÚ , kde se v rámci týmu podílí na dalším zpracování a vyhodnocování dlouholetého výzkumu neolitického sídliště v Bylanech a výzkumu na obchvatu Kolína. Zaměřuje se na digitalizaci, GIS a analýzu neolitického keramického materiálu. Je členem Oddělení archeologie pravěku AV ČR, Praha, v.v.i.  

Postgraduální studium absolvovala na Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK v Praze s tématem disertační práce Neolitická sídelní aglomerace v prostoru dnešního Kolína. Magisterské studium na Univerzitě Hradec Králové dokončila v roce 2004 diplomovou prací Struktura osídlení lidu s lineární keramikou ve východních Čechách.

Projekty:

2015 - 2017: „Building Structures, Activity Areas and the Site Layouts of the Late Neolithic Settlement Areas (5000/4900 – 4500/4400 BC)“. Grant GAČR, č. 15-16963S.

2012 - 2015: „Archaeological 3D virtual museum. New technology, documentation and presentation of neolithic settlement area“. Grant NAKI, financovaný Ministerstvem kultury ČR, č. DF12P01OVV032.

2011 - 2013: „Neolithic rondels from the perspective of micromorphologic and formative analysis“. Grant GAČR, č. P405/11/1590.

Publikace:

2020: Řídký, J. - Končelová, M. - Burgert, P. - Šumberová, R. - Hadacz, R.: Grinding tools and circular enclosures: Activities on late Neolithic settlements. In: Bjørnevad-Ahlqvist, M. - Bye-Jensen, P.: The Life Biography of Artefacts and Ritual Practice, BAR S2991, Oxford, 23-34.

2019: Končelová, M. - Midgley, M. S. - Rulf, J. - Zápotocká, M. - Pavlů, I.: The Vertical Structure of Neolithic Finds in the Fills of Archaeological Features. Interdisciplinaria archaeologica. Natural Sciences in Archaeology 10, 29-51.

2018: Končelová, M. - Květina, P.: Bylany – klíč k archeologii neolitu. Minulost a současnost výzkumu a jeho popularizace. Živá archeologie 20, 38-44.

2016: Končelová, M. – Kovačiková, L.: Objekt nejstarších zemědělců z Nových Dvorů 3 podruhé. Výpověď zvířecích kostí a prostorové distribuce artefaktů. A second take on the object used by the oldest farmers in Nové Dvory. Testimony of animal bones and spatial distribution of artefacts, Praehistorica 33, 235-243.

2015: Končelová, M.: chapters in monograph 9., 9.1., 9.5., 9.15. - 9.17., 9.19. - 9.21., 9.23. In: Květina, P. et al: Minulost, kterou nikdo nezapsal. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015. 656 p. ISBN 978-80-7465-173-1.

2015: Končelová, M. – Květina, P.: Neolithic longhouse seen as a witness of cultural change in the Post-LBK, Anthropologie 53, 431-446.

2014: Řídký, J. – Končelová, M. – Šumberová, R. – Limburský, P. – Květina, P.: How Were Neolithic Ditches Filled In? Deposition Study of Two Enclosures from Bohemia. European Journal of Archaeology 17/4, 579-601.

2014: Květina, P. - Končelová, M.: The Neolithic Site of Bylany (Czech Republic): Past, Present and near Future of a long-term archaeological Project. In: von Carnap-Bornheim, C. (Ed.): Quo vadis? Status and Future Perspectives of Long-term excavation n Europe. Neumünster/Hamburg, 27-40.

2014: Burgert, P. – Končelová, M. – Květina, P.: Neolitický dům, cesta k poznání sociální identity. In: Popelka, M. – Šmidtová, R.: Neolitizace aneb Setkání generací. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 29-57. ISBN 978-80-7308-538-4.

2014: Končelová, M. - Burgert, P.: Jeden objekt jako nevšední výpověď o sídlišti nejstarších zemědělců. Archeologie východních Čech (Supplementum1), 146-163.

2013: Květina, P. - Končelová, M.: Settlements patterns as seen in pottery decoration style: a case study from the early Neolithic site of Bylany (Czech Republic). In: Hamon, C. - Allard, P. - Ilett, M.: The domestic space in LBK settlements. Internationale Archäologie. Rahden/Westf : Marie Leidorf, 99-110.

2013: Končelová, M.: Neolit jako období izochronních změn a kontinuity. Co je za tím? Rekonstrukce a experiment v archeologii: živá archeologie. 15/1, 15-19.

2013: Květina, P. - Končelová, M.: From punch cards to virtual space. Changing the concept of archaeological heritage management in the digital age. In: Biehl, P. – Prescott, Ch.: Heritage in the Context of Globalization: Europe and the Americas. Springer. Springer Briefs in Archaeology, Vol. 8, 95-102. ISBN 978-1-4614-6077-0.

2013: Květina, P. - Končelová, M.: Neolithic LBK Intrasite Settlement Patterns: A Case Study from Bylany (Czech Republic), Journal of Archaeology, Volume 1, Article ID 581607.

2013: Končelová, M.: Neolitická sídelní aglomerace v prostoru dnešního Kolína. Neolithic settlement agglomerations in today´s Kolín area. FF UK, Praha (Manuscript of the PhD thesis).

2012: Končelová, M.: O domech. In: Šumberová, R. (ed.): Cesta napříč časem a krajinou. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., ISBN 978-80-87365-52-6, 43-52.

2012: Končelová, M.: The settlement structure of the Linear Pottery Culture in East Bohemia – geographical patterns and cultural continuity. In: Smolnik, R. (Hrsg.): Siedlungsstruktur und Kulturwandel in der Bandkeramik. Beiträge der internationalen Tagung »Neue Fragen zur Bandkeramik oder alles beim Alten?!« Leipzig, 23. bis 24. September 2010, Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege, Beiheft 25., Dresden, 190-197.

2012: Květina P., Končelová M., Brzobohatá H., Šumberová R., Řídký J., Pavlů I.: Neolithic settlement in Bylany: taking a new look at old digs. International Journal of Heritage in the Digital Era 1 (Supplement 1), 61-64

2011: Květina, P. - Končelová, M.: Sherds on the map: Intra-site GIS of a Neolithic site. In: Verhagen, J. W. H. - Posluschny, A. G. - Danielisova, A. (eds.) Go Your Own Least Cost Path. Spatial technology and archaeological interpretation. Proceedings of the GIS session at EAA 2009, Riva del Garda. BAR International Series 2284. Oxford: Hadrian Books, 55-65.

2011: Květina, P. - Končelová, M.: Kategorie výzdobného stylu na lineární keramice z Bylan, Archeologické rozhledy 63/2, 195-219.

2010: Sociální a symbolický význam neolitických domů, Živá archeologie - REA 11/2010, 32-35.

2007: Končelová, M.: Herxheim - odpověď na otázku krizového vývoje na konci kultury s lineární keramikou, Živá archeologie. (Re)konstrukce a experiment v archeologii, 8/2007, 11-13.

2006: Končelová, M. - Květina, P.: První potvrzené žárové pohřebiště kultury s lineární keramikou na našem území. Rozhovor s Miroslavem Šmídem o výsledcích záchranného výzkumu v Kralicích na Hané. Živá archeologie. (Re)konstrukce a experiment v archeologii, 6/2005, 73-74.

2006: Anýž, R. - Končelová, M. - Thér, R. - Tichý, R. a kol.: Pravěké osídlení krajiny východních Čech. Živá archeologie. (Re)konstrukce a experiment v archeologii, 7/2006, 25-33.

2006: Záchranný archeologický výzkum Kutná Hora - Sedlec "Mokřiny". Archeologické výzkumy v Čechách 2005, Zprávy České archeologické společnosti, Supplément 64.

2005: Struktura osídlení lidu s lineární keramikou ve východních Čechách, Archeologické rozhledy 57, 651-706.

Recenze:

2020: Milan Lička: Osídlení z mladší etapy vývoje kultury s vypíchanou keramikou ve Mšeně. S příspěvky J. Beneše, V. Čulíkové, R. Kyselého a E. Opravila (Praha 2019), Archeologické rozhledy 72/2, 291-293.

2010: Janusz Krzysztof Kozłowski; Marek Nowak (eds.): Mesolithic/Neolithic Interactions in the Balkans and in the Middle Danube Basin. Archaeopress, BAR International Series 1726, 2007. 115 str., Archeologické rozhledy 62/3.

2009: Grygiel, R. 2004: Neolit i początki epoki brązu w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek, Vol. 1. Wczesny neolit, kultura ceramiki wstęgowej rytej. (The neolithic and early bronze age in the Brześć Kujawski and Osłonki Region, Vol. 1. Early Neolithic, Linear pottery culture, summary). Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne Łódź, 483 str., Archeologické rozhledy 61/1, 162-163. (spoluautor I. Pavlů).

2008: Lewis-Williams, D. - Pearce, D. 2005: Inside the Neolithic mind: Consciousness, Cosmos and the Realm of Gods. Thames & Hudson, London, 320 str., Archeologické rozhledy 60/3, 627-629.

 


© 2004-2005 Mgr. Petr Květina, Copyright | site by JanBartos.net | aktualizováno: 17 March, 2021