Home |  Aktuálně |  Personalia |  Bylany a Databáze|  Výzkum |  Texty |  Univerzita

Bylany.com >> Personalia


Prof. Doc. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.

* 1938, pavlu @ arup.cas.cz

Prof. Ivan Pavlů, DrSc. Absolvoval obor archeologie na FF Karlovy university v Praze v letech 1956-1961 prací Organizace neolitické zemědělské společnosti ve světle archeologických pramenů (The Organisation of the neolithic agricultural society in the light of archaeological records).

Disertaci CSc. předložil v roce 1976 s titulem Problematika chronologického třídění nestratifikovaných sídlištních nálezů kultury s lineární keramikou (The chronological classification questions of unstratified Linear Pottery Culture finds), publikováno 1977: K metodice analýzy sídlišť s lineární keramikou. Památky archeologické LXVIII, 5-55. Disertaci (DrSc.) zpracoval v roce 1996, práce vyšla knižně v nakladatelství Carolinum 1997: Pottery Origins (Původ keramiky), 1997, Praha: Carolinum.181 str. ISBN 80-71-84-231-1. V Archeologickém ústavu AV ČR Praha pracuje od roku 1963, vedl výzkumnou základnu v Bylanech u Kutné Hory (1971-1988), prováděl řadu projektů zaměřených na výzkum neolitických sídlišť (Žimutice, Vochov, Křimice, Nynice, Třebenice) a jejich analýzu na základě keramiky (Březno, Praha-Liboc, Močovice, Holohlavy, regiony Kutná Hora a Kolín). Publikoval je samostatně nebo ve spolupráci s dalšími autory. V současnosti pracuje na pracovišti ARÚP v Kutné Hoře.

Je spoluautorem série publikací o výzkumu v Bylanech a rediguje sborníky Bylany Varia (dosud tři svazky).

2011a: Pavlů, I. : Společnost na neolitickém sídlišti Bylany. Status a role artefaktů. Society on a Neolithic Site of Bylany. Status and Role of Artefacts. Praha: ARÚ AV ČR Praha, v.v.i. ISBN 978-80-87365-43-4.

2011b: Pavlů, I. : Analýza artefaktů. Hradec Králové: Archeologické studie University Hradec Králové. ISBN 978-80-7435-135-8.

2010: Pavlů, I. : Činnosti na neolitickém sídlišti Bylany. Activities on a Neolithic Site of Bylany. Praha: ARÚ AV ČR Praha, v.v.i. str. 200. ISBN 978-80-87365-29-8.

2009: Pavlů, I. – Květina, P.: Die Kulturelle Entwicklung in Böhmen am Ende des 6.Jahrtausends v. Chr. In: Zeeb-Lanz, A. (ed.): Krisen – Kulturwandel – Kontinuitäten. Zum Ende der Bandkeramikin Mitteleuropa. Beiträge der Internationalen Tagung in Herxheim bei Landau (Pfalz) vom 14.-17.6. 2007. Leidorf.

2008: Pavlů, I. : Lineární keramika v předovýchodních i evropských souvislostech. Pravěk NŘ 18, 3-137.

2007: Pavlů, I. (ed.) – Zápotocká, M.: Archeologie pravěkých Čech. Neolit. ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i.

2007: Pavlů, I. – Květina , P.: Neolitické sídliště v Bylanech - základní databáze. ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i.

2007: Pavlů, I. - Řídký, J. - Wawruschka, C. - Gulcur, S.: Grinding Stones and Handstones from the Chalcolithic Site of Guvercinkayasi (1996-2004), Anatolia Antiqua 15, 17-48.

2005a: Pavlů, I. : Neolitické osídlení v areálu Bylany 2. In: I. Pavlů (ed.), Bylany Varia 3, 17-38.

2005b: Počátky antropogenní činnosti v Podoubraví. In: I. Pavlů (ed.), Bylany Varia 3, 55-92.

2005c: Pavlů, I. : Neolitizace Evropy. Archeologické rozhledy 57, 293-302.

2004: Pavlů, I. : The Origins of the Early Linear Pottery Culture in Bohemia. In: A. Lukes - M. Zvelebil (eds.), LBK Dialogues. Studies in the formation of the Linear Pottery Culture. BARi 1304, 83-90. London.

2003: Pavlů, I. : Neolithic Traditions: Anatolia and the Linear Band Ceramic Culture. In: M. Özdoğan – H. Hauptmann – N. Başgelen (eds.), Köyden Kente. From Village to Cities, 141-146. Istanbul: Arkeoloji ve Sanat.

2002: Pavlů, I. : Neolitické komponenty na polykomponentních lokalitách v mikroregionu Vrchlice a Klejnárky – Neolithic Components of Localities within the Vrchlice-Klejnárka Microregion. In: I. Pavlů (ed.), Bylany Varia 2. (44 str., 75 obr., 3 příl.).

2000: Pavlů, I. : Life on a Neolithic Site. (Život na neolitickém sídlišti. Situační analýza artefaktů). Praha: ARÚ. 385 str. ISBN: 80-86124-24-X. (EN edition, CZ vydání)

1995: Pavlů, I.- Rulf, J. - Zápotocká, M., Bylany enclosure. The Neolithic Site Area Model. Supplementum PA 3. (120 str., 20 obr.)

1987: Pavlů, I. - Zápotocká , M. - Soudský, O., Bylany. Katalog B, F. I. Text (199 pp.), II. Tables (314 Tab. 3 mapy). Praha: ARÚ.

1985: Pavlů, I. - Zápotocká, M. - Soudský, O., Bylany. Katalog A-2. I. text (179 str.), II. Tabulky (384 obr., 1 příl.). Praha: ARÚ.

1983: Pavlů, I. - Zápotocká, M., Bylany. Katalog A-1. (99 str., 293 obr., 2 příl.). Praha: ARÚ.

1972: Pavlů, I. - Soudský, B., The Linear Pottery Culture Settlement Patterns of Central Europe. In: Settlement and Urbanism, 317-328 (Ucko, P.J. - Tringham, R. - Dimbley, O.W., eds.). Duckworth, London.

Zabývá se interpretací neolitického ornamentu nejen z hlediska kulturní chronologie, ale také jako specifického symbolického projevu v neolitu.

1998b: Pavlů, I., Das Kulturkontext der Gesichtsgefäße in Donau-Gebiet. Sastuma 6/7, 111-131.

1977a: Pavlů, I., Das linienbandkeramische Ornament und seine Westausbreitung. Arbeits-und Forschungsber. z.sächs. Bodendenkmalpflege 22, 205-218.

1966: Pavlů, I. - Soudský, B., Interprétation historique de l°ornament lineaire. Památky archeologické LVII, 91-125.


© 2004-2007 Mgr. Petr Květina, Copyright | site by JanBartos.net | aktualizováno: 17 March, 2021