Home |  Aktuálně |  Personalia |  Bylany a Databáze|  Výzkum |  Texty |  Univerzita

Bylany.com >> Bylany


Literatura

Základní literatura o Bylanech (s používanými zkratkami)

Soudský, B. 1962: The Neolithic Site of Bylany, Antiquity 36, str. 190-200.

BYLANY, Soudský, B. 1966: Bylany – osada nejstarších zemědělců z mladší doby kamenné, Praha.

BYAI, Bylany, analýza, díl I (B.Soudský, ed. 1970, Manuscript.)

Pavlů, I. 1977: K metodice analýzy sídlišť s lineární keramikou, PA 68/1, str. 5-55.

BYA1, Katalog sekce A, část 1 (Pavlů, I. – Zápotocká, M. 1983: Bylany. Sekce A-díl 1 Výzkum 1953-1967, Praha.)

BYA2, Katalog sekce A, část 2 (Pavlů, I. – Zápotocká, M. – Soudský, O. 1985: Bylany. Sekce A-díl 2. Výzkum 1953-1967, Praha.)

BYBF, Katalog sekce B a F (Pavlů, I. – Zápotocká, M. – Soudský, O. 1987: Katalog B, F. Praha.)

BYTH, Bylany-Theses (Pavlů, I. – Rulf, J. – Zápotocká, M. 1986: Theses on the neolithic site of Bylany, PA 77/2, str. 288-412.)

BYSE, Bylany-Seminar 1987 (Rulf, J. ed. 1989: Bylany – Seminar 1987. Collected papers. Praha.)

BYST, Bylany-Stones (Pavlů, I. – Rulf, J. 1991: Stone industry from the Neolithic Site of Bylany, PA 82, str. 277-365.)

BYRO, Bylany-Rondel (Pavlů, I. – Rulf, J. – Zápotocká, M. 1995: Bylany rondel. Model of the neolitic site, PA Supplementum 3.)

BYV1, Bylany - Varia 1 (Pavlů, I. ed. 1998: Bylany-Varia 1, Praha.)

BYV2, Bylany - Varia 2 (Pavlů, I. ed. 2002: Bylany-Varia 2, Praha.)

BYV3, Bylany - Varia 3 (Pavlů, I. ed. 2005: Bylany-Varia 3, Praha.)

BYLIFE, Bylany-situační analýza (Pavlů, I. 2000: Life on a neolithic site. Praha.)

BYACTI, Bylany-situační analýza (Pavlů, I. 2010: Činnosti na neolitickém sídlišti Bylany. Prostorová analýza keramiky. Praha.)


BYSOCI, Bylany-situační analýza (Pavlů, I. 2014: Společnost a lidé na neolitickém sídlišti Bylany. Society and people on a Neolithic site of Bylany. Praha.)BYZAKL, Bylany-základní databáze (Květina, P. - Pavlů, I. 2007: Neolitické sídliště v Bylanech. Základní databáze. Praha: Archeologický ústav AV ČR.)

 

Další související literatura:

Pavlů, I. 1982: Die neolitischen Kreisgrabenanlagen in Böhmen, Archeologické rozhledy 34, 176-189.

Zápotocká, M. 1983: Kruhové příkopy kultury s vypíchanou keramikou v Bylanech, okr. Kutná Hora. Archeologické rozhledy 35, 475-485.

Pavlů, I. - Vokolek, V. 1992: Early Linear pottery culture in the east Bohemian region. - Kultura se starší lineární keramikou ve východočeské oblasti, PA 83, s. 41-87.

Boelicke, U. – Brandt, D. von – Lüning, J. – Stehli, P. – Zimmermann, A. 1988: Struktur und Entwicklung des Siedlungsplatzes. In: (dieselbe), Der bandkeramische Siedlungsplatze Langweiler 8, Gemeinde Aldenhoven, Kreis Düren, 891 - 931. Köln: Rheinland-Verlag GmbH.

Modderman, P. J. R. 1988: The Linear Pottery Culture: Diversity in Uniformity. Berichten van de Rijksdienst voor het Outheidkundig Bodemonderzoek 38, 63-139.

Květina, P. 2005: Možnosti mikroprostorové analýzy artefaktů v archeologických objektech. In: Pavlů, I. (ed.) Bylany Varia 3: Praha: Archeologický ústav.

Květina, P. - Končelová, M. 2011a: Kategorie výzdobného stylu na lineární keramice z Bylan. Archeologické rozhledy 63, 195-219.

Květina, P. - Končelová, M. 2011b: Sherds on the map: Intra-site GIS of a Neolithic site. In: Verhagen, J. W. H. - Posluschny, A. G. - Danielisova, A. (ed.) Go Your Own Least Cost Path. Spatial technology and archaeological interpretation. Proceedings of the GIS session at EAA 2009, Riva del Garda. Oxford: Hadrian Books, 55-65.

Květina, P. - Končelová, M. - Brzobohatá, H., et al. 2012: Neolithic settlement in Bylany: taking a new look at old digs. International Journal of Heritage in the Digital Era 1 61-64.

Květina, P. - Končelová, M. 2013a: From Punch Cards to Virtual Space: Changing the Concept of Archaeological Heritage Management in the Digital Age. In: Biehl, P. F. - Prescott, C. (ed.) Heritage in the Context of Globalization: Europe and the Americas. New York: Springer, 95-101.

Květina, P. - Končelová, M. 2013b: Settlements patterns as seen in pottery decoration style: a case study from the early Neolithic site of Bylany (Czech Republic). In The domestic space in LBK settlements (eds) Hamon, C. - Allard, P. - Ilett, M., et al. Nanterre, France: VML Verlag Marie Leidorf GmbH.

Květina, P. - Končelová, M. 2014: The Neolithic Site of Bylany (Czech Republic): Past, Present and near Future of a long-term archaeological Project. In: von Carnap-Bornheim, C. (ed.) Quo vadis? Status and Future Perspectives of Long-term excavation n Europe. Neumünster/Hamburg: Wachholtz Verlag - Murmann-Publishers, 27-40.

Květina, P. - Unger, J. - Vavrečka, P. 2015: Presenting the invisible and unfathomable: Virtual museum and augmented reality of the Neolithic site in Bylany, Czech Republic – Jak představit, co je neviditelné a neuchopitelné? Virtuální museum a rozšířená realita neolitické lokality v Bylanech. Archeologické rozhledy 67, 3-22.

Populárně-naučná literatura:

Květina, P. - Řídký, J. - Končelová, M., et al. 2015: Minulost, kterou nikdo nezapsal. Červený Kostelec: Pavel Mervart.

Končelová, M. - Květina, P. 2018: Bylany – klíč k archeologii neolitu. Minulost a současnost výzkumu a jeho popularizace. Živá archeologie 20, 38-44.© 2004-2005 Mgr. Petr Květina, Copyright | site by JanBartos.net | aktualizováno: 17 March, 2021