Home |  Aktuálně |  Personalia |  Bylany a Databáze|  Výzkum |  Texty |  Univerzita

Bylany.com >> Bylany


Literatura

Základní literatura o Bylanech (s používanými zkratkami)

Soudský, B. 1962: The Neolithic Site of Bylany, Antiquity 36, str. 190-200.

BYLANY, Soudský, B. 1966: Bylany – osada nejstarších zemědělců z mladší doby kamenné, Praha.

BYAI, Bylany, analýza, díl I (B.Soudský, ed. 1970, Manuscript.)

Pavlů, I. 1977: K metodice analýzy sídlišť s lineární keramikou, PA 68/1, str. 5-55.

BYA1, Katalog sekce A, část 1 (Pavlů, I. – Zápotocká, M. 1983: Bylany. Sekce A-díl 1 Výzkum 1953-1967, Praha.)

BYA2, Katalog sekce A, část 2 (Pavlů, I. – Zápotocká, M. – Soudský, O. 1985: Bylany. Sekce A-díl 2. Výzkum 1953-1967, Praha.)

BYBF, Katalog sekce B a F (Pavlů, I. – Zápotocká, M. – Soudský, O. 1987: Katalog B, F. Praha.)

BYTH, Bylany-Theses (Pavlů, I. – Rulf, J. – Zápotocká, M. 1986: Theses on the neolithic site of Bylany, PA 77/2, str. 288-412.)

BYSE, Bylany-Seminar 1987 (Rulf, J. ed. 1989: Bylany – Seminar 1987. Collected papers. Praha.)

BYST, Bylany-Stones (Pavlů, I. – Rulf, J. 1991: Stone industry from the Neolithic Site of Bylany, PA 82, str. 277-365.)

BYRO, Bylany-Rondel (Pavlů, I. – Rulf, J. – Zápotocká, M. 1995: Bylany rondel. Model of the neolitic site, PA Supplementum 3.)

BYV1, Bylany - Varia 1 (Pavlů, I. ed..1998: Bylany-Varia 1, Praha.)

BYV2, Bylany - Varia 2 (Pavlů, I. ed..2002: Bylany-Varia 2, Praha.)

BYLIFE, Bylany-situační analýza (Pavlů, I. 2000: Life on a neolithic site. Praha.)

Další související literatura:

Pavlů, I. 1982: Die neolitischen Kreisgrabenanlagen in Böhmen, Archeologické rozhledy 34, 176-189.

Pavlů, I. - Vokolek, V. 1992: Early Linear pottery culture in the east Bohemian region. - Kultura se starší lineární keramikou ve východočeské oblasti, PA 83, s. 41-87.

Boelicke, U. – Brandt, D. von – Lüning, J. – Stehli, P. – Zimmermann, A. 1988: Struktur und Entwicklung des Siedlungsplatzes. In: (dieselbe), Der bandkeramische Siedlungsplatze Langweiler 8, Gemeinde Aldenhoven, Kreis Düren, 891 - 931. Köln: Rheinland-Verlag GmbH.

Modderman, P. J. R. 1988: The Linear Pottery Culture: Diversity in Uniformity. Berichten van de Rijksdienst voor het Outheidkundig Bodemonderzoek 38, 63-139.

Podborský, V. 1999: Pravěká sociokultovní architektura na Moravě. Brno.


© 2004-2005 Mgr. Petr Květina, Copyright | site by JanBartos.net | aktualizováno: 17 June, 2009