Home |  Aktuálně |  Personalia |  Bylany a Databáze|  Výzkum |  Texty |  Univerzita

Bylany.com >> Bylany >> LBK


Chronologie LBK

Chronologie LBK je tvořena čtyřmi vývojovými stupni vytvořenými na základě techniky provedení lineárního ornamentu. Každý z těchto stupňů je charakterizován maticí přítomnosti a počtu tzv. chronologicky ohodnocených znaků lineární výzdoby (kódy).

I. starší stupeň:

charakteristické je žlábkování (gama10) a A-trojlinka žlábkovaná (gama30), která však má mít klesající tendenci a na konci staršího stupně bude nahrazena A-trojlinkou rytou (beta). Charakteristická je převaha silnostěnné keramiky s výrazným organickým ostřivem. Lineární výzdoba byla prováděna žlábkovanými rýhami a skládá se z jednoduchých vzorů obloučků, spirály, úseček, meandru. Nevyskytuje se linka pod okrajem. Hrubá keramika může mít na povrchu prstované důlky pod okrajem nebo rýžky po celém povrchu, ale výjimečné je prstování celého povrchu nebo plastická páska pod okrajem. Typické jsou pupky se žlábky nebo přesekávané, a s prstovanými důlky po stranách. Ucha se vyskytnou málo a pouze na lahvích a putnách (Pavlů – Vokolek 1992, 44-45). V průběhu stupně sledujeme nahrazování žlábkované linie (gama10) linií prostou rytou (delta10, delta20). Narůstající tendenci by měla mít žlábkovaná linie s důlky mimo (gama20). Ve starším stupni nebo na jeho konci se může objevit páska vyplňovaná vpichy (alfa11) a také linie s důlky mimo (theta), avšak nejsou tu podstatné.

II. střední stupeň:

typická je páska vyplňovaná vpichy (alfa12), také noty na koncích, lomech a průsečících linií (epsilon10). Trojlinková A-páska (beta) má klesající tendenci a je postupně nahrazována mladšími variantami (delta30, epsilon13 a epsilon23). Varianty vyplňované pásky alfa20 a alfa30 se mohou také vyskytnout, i když by se spíše měly objevit v následujícím stupni. Linie s důlky mimo (theta) má klesající tendenci, stejně jako prostá rytá linie (delta10).

III. mladší stupeň:

klíčovým prvkem jsou řídce i hustě řazené noty na linii (epsilon20, epsilon30) a nově se objevují husté noty na předrýsované linii (zeta), jejichž význam však prudce vzrůstá až v přechodné fázi mezi mladším a pozdním stupněm. Nepodstatné jsou, ale vyskytnout se mohou vyplněná páska (alfa12) i její mladší varianty (alfa20, alfa30), linie s důlky mimo (theta), noty na lomech (epsilon12).

IV. pozdní stupeň (šárecký):

klíčové jsou noty na předrýsované linii (zeta) a méně často se už objeví technika řady samostatných vpichů (eta). Nepodstatné jsou mladé pásky vyplněné vpichy (alfa12, alfa20, alfa30). Také se mohou objevit v Čechách málo početné žebříčky a dále mladá trojlinka splývající s technikami notové výzdoby (gama30, epsilon13, epsilon23) Pro nejpozdější fázi jsou nejvíce typické volné noty trojúhelníkového tvaru.© 2004-2005 Mgr. Petr Květina, Copyright | site by JanBartos.net | aktualizováno: 17 March, 2021