Home |  Aktuálně |  Personalia |  Bylany a Databáze|  Výzkum |  Texty |  Univerzita

Bylany.com >> Bylany


Historie

Vykopávky v Bylanech u Kutné Hory vnesly do popředí zájmu odborné veřejnosti problematiku studia sídelních areálů prvních zemědělců ve střední Evropě – tedy společnosti kultury s lineární keramikou – LBK (jde o mezinárodně užívanou zkratku pocházející z německého Linearbandkeramik). Počátky výzkumu na lokalitě jsou spjaty se jménem prof. Bohumila Soudského ve své době vizionářského archeologa. Jeho žáky a pokračovateli jsou dr. Ivan Pavlů a dr. Marie Zápotocká a také nedávno zesnulý dr. Jan Rulf. Výsledkem terénních aktivit bylo několik prací, jež výrazně ovlivnily metodiku výzkumu neolitu a zpracování archeologického materiálu nejen z tohoto období. Současně s tím se také modifikovaly názory na kulturní kontext časných zemědělců.

Historie vědeckých aktivit v Bylanech:

1953 – 1967

Projekt velkoplošného odkryvu neolitického sídliště odkryl území o rozloze téměř 7 ha označené jako Bylany 1 (BY1) a rozdělené do sekcí A, B a F. Výsledkem bylo zejména vytvoření interní chronologie sídliště. Už v průběhu vykopávek se ukázalo, že zjištěné osídlení tvoří nehomogenní časoprostorový celek a skládá se z několika komponent. Odkryv na sekci A byl přerušen v roce 1964 v souvislosti se změněnou koncepcí vědeckých úkolů Archeologického ústavu. Dodnes jde o největší souvisle odkrytou plochu neolitického sídliště v Čechách, přestože zůstala jen torsem původně projektovaného úplného odkryvu areálu.

Bylany 1953 – 1967 (01) Bylany 1953 – 1967 (02) Bylany 1953 – 1967 (03) Bylany 1953 – 1967 (04) Bylany 1953 – 1967 (05)

Bylany 1953 – 1967 (06) Bylany 1953 – 1967 (07) Bylany 1953 – 1967 (08) Bylany 1953 – 1967 (09) Bylany 1953 – 1967 (10)

Bylany 1953 – 1967 (11) Bylany 1953 – 1967 (12) Bylany 1953 – 1967 (13) Bylany 1953 – 1967 (14) Bylany 1953 – 1967 (15)

Bylany 1953 – 1967 (16) Bylany 1953 – 1967 (17) Bylany 1953 – 1967 (18) Bylany 1953 – 1967 (19) Bylany 1953 – 1967 (20)

Bylany 1953 – 1967 (21) Bylany 1953 – 1967 (22) Bylany 1953 – 1967 (23) Bylany 1953 – 1967 (24) Bylany 1953 – 1967 (25)

Bylany 1953 – 1967 (26) Bylany 1953 – 1967 (27) Bylany 1953 – 1967 (28) Bylany 1953 – 1967 (29) Bylany 1953 – 1967 (30)

1968 – 1989

Výzkum se zaměřil na celý mikroregion, jehož kostru tvoří místní vodoteče (Bylanka, Vrchlice, dolní Klejnárka). Program zahrnoval sondování bylanských mikroareálů BY1 – BY5, terénní výzkumy mikroareálů Kutná Hora 2, Nové Dvory 1 a 2 a Hlízov. Probíhaly též vykopávky na lokalitě Miskovice 2 (birituální pohřebiště STK – kultury s vypíchanou keramikou, osídlení LBK).

Bylany 1968 – 1989 (01) Bylany 1968 – 1989 (02) Bylany 1968 – 1989 (03) Bylany 1968 – 1989 (04) Bylany 1968 – 1989 (05)

Bylany 1968 – 1989 (06) Bylany 1968 – 1989 (07) Bylany 1968 – 1989 (08) Bylany 1968 – 1989 (09)

1990 – 1993

Byl realizován bylanský program “Model neolitického sídliště”. Během více než 40-ti let intenzivní badatelské práce je “lokalitou” (komponentou) chápán komplex současných areálů s rozlišitelnými funkcemi. Z předchozího výzkumu zaměřeného na vnitřní chronologickou strukturu lokality se badatelé orientovali na rozpoznání vzájemných vztahů osídlení v rámci časoprostorově omezeného areálu. Respektive na hlubší poznání složité struktury osídlení i kultury neolitické společnosti. Součástí tohoto programu byl i terénní výzkum bylanského rondelu (BYRO).

Bylany 1990 – 1993 (01) Bylany 1990 – 1993 (02) Bylany 1990 – 1993 (03) Bylany 1990 – 1993 (04) Bylany 1990 – 1993 (05)

2004 -

Záchranný výzkum v sekci B vyvolaný záměrem stavby rodinných domků. Ukázalo se, že osídlení LBK z dříve zkoumané části sekce B řídne směrem k toku Bylanky. Nebyly objeveny žádné půdorysy kůlových domů, což však může být dáno možnými splachy na svažitém terénu.

Bylany 2004 - (01) Bylany 2004 - (02) Bylany 2004 - (03) Bylany 2004 - (04) Bylany 2004 - (05)

Bylany 2004 - (06) Bylany 2004 - (07) Bylany 2004 - (08) Bylany 2004 - (09) Bylany 2004 - (10)
© 2004-2005 Mgr. Petr Květina, Copyright | site by JanBartos.net | aktualizováno: 17 March, 2021