Home |  Aktuálně |  Personalia |  Bylany a Databáze|  Výzkum |  Texty |  Univerzita

Bylany.com >> Výzkum


Archeo GIS regionu

Kutnohorsko - archeologické lokality

plná verze (1112*793 px, 375 kB)
Bylany.com | Kutnohorsko - archeologické lokality

Archeologická databáze Kutnohorska

Cílem projektu je souhrnná databáze veškerých archeologických nálezů v okrese Kutná Hora a její propojení s GIS vrstvou aktivovanou nad vektorovou digitální mapou v měřítku 1:10 000.

Výsledný archeologický GIS systém regionu by měl mít dvě základní uživatelské platformy:

1) sloužící při archeologické památkové péči v rámci archeologického pracoviště ARÚ v Kutné Hoře,

2) s možností provádět základní analýzy prehistorického i středověkého osídlení s perspektivním výhledem na provádění predikce zaniklých antropogenních aktivit.

V první fázi projektu od podzimu roku 2000 do května 2002 jsme provedli revizi stávající podoby Archeologické databáze Čech (dále ADČ) okresu Kutná Hora. Tato činnost byla součástí projektu „Archeologický potenciál Čech – riziko archeologického výzkumu“ se záměrem vytvořit detailní přehled dosavadních archeologických aktivit ve vymezené oblasti. Za velkou podporu vděčíme pracovníkům bývalého informačního centra Okresního úřadu v Kutné Hoře dr. Kafkovi a ing.Vomočilovi.

Už v průběhu revize ADČ byla její struktura formována způsobem umožňujícím propojení s mapou GIS. Existující verze databáze pracuje s dvěma základními možnostmi vyhledávání a třídění – podle lokalit (katastrů) a podle chronologických komponent. Heslář databáze je standardizovaný podle ADČ. Základní georeferenční jednotkou (obrázek s červenou šipkou je kódové označení lokality zahrnující i označení mapového listu 1: 10 000).

Bylany.com - ADČ GIS

Klíčovým informačním zdrojem je revidovaná verze ADČ, která je vytvářena a spravována v rámci činnosti Oddělení prostorové archeologie ARÚ AV ČR Praha. Zdrojem nových informací jsou terénní data získávaná aktuální činností pracovníků archeologického pracoviště ARÚ v Kutné Hoře.

Pří posledně zmíněné činnosti hraje důležitou roli zjišťování pozice nálezů a archeologických situací. Většina nálezů získaných při archeologických dohledech stavebních aktivit nebo povrchovou prospekcí je lokalizována GPS a v GIS systému se zobrazuje formou vnitřně nestrukturovaných polygonů. Větší terénní akce jsou zaměřovány přesně geodeticky a do GIS jsou vloženy podrobné plány včetně jednotlivých archeologických objektů.

Bylany.com - Horka 2004

Přístroje užívané k zaměřování pozice (ideální přesnost)

GPS Etrex Vista (4-5 m)

GPS Trimble® GeoXTTM (< 1 m)

totální stanice Topcon GTS 212 (1 cm)


© 2004-2005 Mgr. Petr Květina, Copyright | site by JanBartos.net | aktualizováno: 17 March, 2021