Home |  Aktuálně |  Personalia |  Bylany a Databáze|  Výzkum |  Texty |  Univerzita

Bylany.com >> GIS mapy


Plocha F

Osídlení na ploše F pohází z celkem 10 fází. Prvních 8 fází je bezprostředně po sobě následných a je datováno do období staršího stupně LBK (phases 1-8). Po té se osídlení přesunulo na plochu A a k návratu na plochu F došlo až v období středního stupně LBK (phases 14-15). Uvedené fáze lze shrnout do širších časových úseků – intervalů. Na ploše F byly rozlišeny 3 intervaly (první, druhý a čtvrtý) jejichž prostorové umístění je zde znázorněno na obrázku. Barevné odlišení sídelních intervalů je: první perioda – bílá, druhá perioda – červená, čtvrtá perioda – tmavě modrá.

Bylany.com - Plocha F Bylany.com - Plocha F

Součástí household complex je půdorys domu a přilehlé jámy. Objektem chronologické analýzy jsou jednak půdorysy domů a jednak keramické fragmenty pocházející z přilehlých jam.

Na ploše F byly objeveny pozůstatky 32 domů, 167 jam obsahovalo keramiku kultury LBK.

Bylany.com - Plocha F Bylany.com - Plocha F© 2004-2005 Mgr. Petr Květina, Copyright | site by JanBartos.net | aktualizováno: 17 March, 2021