Home |  Aktuálně |  Personalia |  Bylany a Databáze|  Výzkum |  Texty |  Univerzita

Bylany.com >> Výzkum >> Malín


Výzkum 2003-2004


Archeologické výzkumy na lokalitě Malín v letech 2003-2004

Bylany.com - Výzkum - Malín Mgr. Filip Velimský

Archeologický výzkum malínského hradiště zaznamenal na sklonku minulého století, zejména pak ale v několika posledních letech značné oživení. Na lokalitě došlo k několika větším stavebním akcím při budování nové infrastruktury inženýrských sítí, znovu se rozběhla i výstavba rodinných domů na doposud nezastavěných parcelách při okraji Malína.Bylany.com - Výzkum - Malín Současně s nárůstem počtu stavebních aktivit na lokalitě, došlo i k zintenzivnění dohledové a výzkumné činnosti, kterou v rámci celého regionu (bývalého okresu) Kutná Hora provádí kutnohorské pracoviště Archeologického ústavu AV ČR v Praze.© 2004-2005 Mgr. Petr Květina, Copyright | site by JanBartos.net | aktualizováno: 17 March, 2021